FACILITY MANAGEMENT

DIGITALIZÁCIA | SPRÁVA BUDOV | STAVBY

O NÁS

Wisza, s.r.o. je správcovskou spoločnosťou, ktorá pôsobí od roku 2002. Zároveň ponúka poradensko-konzultačné služby pre investorov, ktoré zahŕňajú oblasť komplexnej technickej správy budov a tiež administratívnu správu.

Realizuje všetky výkony súvisiace s facility managementom, property managementom a v neposlednom rade stavebnou činnosťou. Orientuje sa na kompletnú realizáciu stavieb, časti stavieb, rekonštrukcie a prestavbu bytových priestorov s vlastnými dodávateľmi.

SLUŽBY

Digitalizácia

Facility management

Technická správa budov

Stavebná činnosť

DIGITALIZÁCIA
BUDOV

tvorba 3D modelov a projektovej dokumentácie
Pre efektívne využívanie budov je potrebné i správne zužitkovať ponúkaný priestor. Ako základ slúži 3D model budovy, ktorý má svoje využitie aj pri stavbe. Zisťovanie a následná odozva na požiadavky užívateľov budov je tak výrazne zjednodušená. Digitalizácia prebieha ako prekresľovanie projektovej dokumentácie objektu a následné zameranie skutočného stavu.

FACILITY MANAGEMENT

efektívne riadenie budov

Profesionálne riešenie prevádzky zázemia budov. Komplexná správa budov a nehnuteľností

Spoločnosť WISZA, s.r.o. je modernou spoločnosťou, ktorá vykonáva správu budov v Bratislavskom kraji a zároveň zabezpečuje všetky služby spojené s touto aktivitou. Ku každému klientovi pristupujeme individuálne s ohľadom na jeho požiadavky. Cieľom pri poskytovaní služieb spojených so správou objektov je presadzovanie kvalitných služieb a budovanie modernej, prosperujúcej správcovskej spoločnosti.

TECHNICKÁ SPRÁVA BUDOV

starostlivosť o chod budovy
Zabezpečujeme hladký chod budovy, a to po technickej stránke. Zaisťujeme technické vybavenie objektu ako aj paušálne údržby kovaní okien a dverí. Staráme o včasné plnenie revízii a ich dôsledné dodržiavanie. Jednoduchý spôsob ohlasovania porúch zabezpečuje poruchový dispečing. S týmito úkonmi nám pomáhajú softvéri pre správu budov ako aj 3D modely budov nami spravovanými.

STAVEBNÁ
ČINNOSŤ

moderný prístup k stavebníctvu

Naša firma pracuje a projektuje v softvéri ArchiCAD od spoločnosti GRAPHISOFT. Vďaka tomu sme schopní vytvárať 3D BIM modely. Táto skutočnosť nám dovoľuje v každom momente stavby, či už na začiatku alebo jej konci, vykazovať postup a objem stavby. V praxi to znamená, že klient má v akomkoľvek momente prístup k rozpracovanosti, vizualizáciám postupu stavby, k finančnému a materiálovému objemu stavby. S kvalitným BIM projektom sa znižujú náklady na neočakávané výdaje počas celej stavby ako aj po jej dokončení.

Taktiež zabezpečujeme dôkazový server pre klienta s fotografiami a stavebným denníkom od dozoru stavby. Na tomto mieste môže klient dozerať na celý postup výstavby.

Poradensko-konzultačné služby pre investorov

REALIZÁCIE/GALÉRIA

Trnavská Cesta Business Center
RD Veľký Biel – PREDANÉ
Výstavba RD v Šenkviciach

S kvalitným BIM projektom sa znižujú náklady
na neočakávané výdaje počas celej stavby ako aj po jej dokončení.

CERTIFIKÁTY

naše certifikáty
osvedčenie CEMAKS – Manažérsto kvality
osvedčenie – Správa a údržba budov – Facility management
BIM – Building Information Modeling
Dôveryhodná firma

Realizuje všetky výkony súvisiace s facility managementom, property managementom
a v neposlednom rade stavebnou činnosťou.

PARTNERI

Pôdorysné rozvrhnutie kancelárskych priestorov
(space plan) podľa požiadaviek klienta

WISZA s. r. o.,
927 01 Šaľa

office:

Hrachová 20,
821 05 Bratislava 

2020 Website powered by Concinnity s.r.o.