O nás

Wisza, s.r.o. je správcovskou spoločnosťou, ktorá pôsobí od roku 2002. Zároveň ponúka poradensko-konzultačné služby pre investorov, ktoré zahŕňajú oblasť komplexnej technickej správy budov a tiež administratívnu správu.

Realizuje všetky výkony súvisiace s facility managementom, property managementom a v neposlednom rade stavebnou činnosťou. Orientuje sa na kompletnú realizáciu stavieb, časti stavieb, rekonštrukcie a prestavbu bytových priestorov s vlastnými dodávateľmi.

Služby

Digitalizácia

tvorba 3D modelov a projektovej dokumentácie

Pre efektívne využívanie budov je potrebné i správne zužitkovať ponúkaný priestor. Ako základ slúži 3D model budovy, ktorý má svoje využitie aj pri stavbe. Zisťovanie a následná odozva na požiadavky užívateľov budov je tak výrazne zjednodušená.

Digitalizácia prebieha ako prekresľovanie projektovej dokumentácie objektu a následné zameranie skutočného stavu.

Facility management

efektívne riadenie budov

Profesionálne riešenie prevádzky zázemia budov

Komplexná správa budov a nehnuteľností

Spoločnosť WISZA, s.r.o. je modernou spoločnosťou, ktorá vykonáva správu budov v Bratislavskom kraji a zároveň zabezpečuje všetky služby spojené s touto aktivitou. Ku každému klientovi pristupujeme individuálne s ohľadom na jeho požiadavky. Cieľom pri poskytovaní služieb spojených so správou objektov je presadzovanie kvalitných služieb a budovanie modernej, prosperujúcej správcovskej spoločnosti.

Technická správa budov

starostlivosť o chod budovy

Zabezpečujeme hladký chod budovy, a to po technickej stránke. Zaisťujeme technické vybavenie objektu ako aj paušálne údržby kovaní okien a dverí. Staráme o včasné plnenie revízii a ich dôsledné dodržiavanie. Jednoduchý spôsob ohlasovania porúch zabezpečuje poruchový dispečing.

S týmito úkonmi nám pomáhajú softvéri pre správu budov ako aj 3D modely budov nami spravovanými.

Stavebná činnosť

moderný prístup k stavebníctvu

Naša firma pracuje a projektuje v softvéri ArchiCAD od spoločnosti GRAPHISOFT. Vďaka tomu sme schopní vytvárať 3D BIM modely. Táto skutočnosť nám dovoľuje v každom momente stavby, či už na začiatku alebo jej konci, vykazovať postup a objem stavby. V praxi to znamená, že klient má v akomkoľvek momente prístup k rozpracovanosti, vizualizáciám postupu stavby, k finančnému a materiálovému objemu stavby. S kvalitným BIM projektom sa znižujú náklady na neočakávané výdaje počas celej stavby ako aj po jej dokončení.

Taktiež zabezpečujeme dôkazový server pre klienta s fotografiami a stavebným denníkom od dozoru stavby. Na tomto mieste môže klient dozerať na celý postup výstavby.

Poradensko-konzultačné služby pre investorov

Realizácie / Galéria

S kvalitným BIM projektom sa znižujú náklady na neočakávané výdaje počas celej stavby ako aj po jej dokončení.

Certifikáty

naše certifikáty

workimg

osvedčenie CEMAKS - Manažérsto kvality

workimg

osvedčenie - Správa a údržba budov - Facility management

workimg

BIM - Building Information Modeling

workimg

Dôveryhodná firma

Realizuje všetky výkony súvisiace s facility managementom, property managementom a v neposlednom rade stavebnou činnosťou.

NÁŠ TÍM

kontakty na členov nášho tímu

Ing. Richard Vilkus


CEO

Telefón: 0911 016 013

E-mail: vilkus@wisza.sk

Mgr. Veronika Keszeliová


office manager

Telefón: 0911 016 014

E-mail: keszeliova@wisza.sk

Ing. Roman Vilkus


executive manager

Telefón: 0902 118 893

E-mail: roman.vilkus@wisza.sk

Pôdorysné rozvrhnutie kancelárskych priestorov (space plan) podľa požiadaviek klienta

PARTNERI

oeconom
mobilier
Buildfit
mtech
realtherm
USE
Benefit Klima
Kontruss
Tranzel
MONT MG
dks.sk

Kontakt

V prípade otázok nás neváhajte kontaktovať.


WISZA, s.r.o.

Adresa
Broskyňová 15, 927 01 Šaľa 1

Adresa kancelárie
Hrachová 20, 821 05 Bratislava


Telefón: 0911 016 014

E-mail: service@wisza.sk

IČO: 35 838 612